Pappor med våldsproblematik – en utbildningsdag

De flesta män som utövar våld i nära relationer är också pappor. Det behövs effektiva insatser för att få dessa män att sluta använda våld. I dag är det ofta de utsatta kvinnorna och barnen som får hjälp medan männen tappas bort. Den här utbildningsdagen handlar om vikten av att söka upp och motivera dessa män för att våldsspiralen ska kunna brytas.

Mer information och anmälan:
http://www.gothiaforlag.se/se/om_gothia/utbildningar/pappor_med_valdsproblematik/


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m