Övergiven eller stöttad-Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården möter ofta våldsutsatta kvinnor utan att du är medveten om det.


Dessa kvinnor söker ofta hälso- och sjukvård på grund av diffusa psykiska och

fysiska symtom vilka härrör från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i en relation.


Kvinnorna söker även vård för sina barn som påverkas starkt negativt i sin hälsoutveckling av att leva med våld.

 

För att öka kunskapen och förståelsen om hur dessa kvinnor upplever sina möten med vården

initierades en intervjustudie av VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

 

Resultatet av studien presenteras nu i en bok som vi vill uppmärksamma

genom att bjuda in till en föreläsning samma dag som boken släpps.

 

Under eftermiddagen kommer vi även att ge er förhandsinformation avseende VKV:s kartläggningsstudie i Västra Götalandsregionen,

kring arbetet med våld i nära relation, inom hälso- och sjukvården, här redovisat ur ett personalperspektiv.

 

Anmälan sker via länk

 

 

http://bit.ly/1bRjud6

, gärna redan innan semestern men senast den 16/8.

Målgrupp

: Offentlig- och privatanställda samt förtroendevalda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

 

OBS! För dig som arbetar/har uppdrag inom hälso- och sjukvården men saknar vgregionmailadress- gå in under ”annan” när du gör din anmälan.

Ingen avgift.

 

 

 

 

 

 

Program och mer information, se länk till PDF:

http://bit.ly/11pqbCg

 

VKV önskar er varmt välkomna!

 

Vid frågor om anmälan kontakta Jenny Ström,

 

 

, 031-346 06 58

Vid övriga frågor kontakta Eva Wendt,

 

 

, 076-77 66 936

 

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer som samlar, skapar och sprider kunskap för hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen.

• Erbjuder utbildning för hälso- och sjukvårdens 43 000 anställda

• Erbjuder utbildning för studenter på flera olika utbildningar vid Göteborgs universitet

• Forskar med nära anknytning till den kliniska verksamheten samt sprider forskningsresultat

• Driver utvecklingsprojekt om metoder och samverkan som ska leda till ett bättre bemötande och bättre omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relationer och sexuella övergrepp

Besök gärna vår portal:

 

www.valdinararelationer.se/vkv

där du bl.a. kan läsa mer om våld i nära relationer.

Besöks- och postadress: Kungsgatan 12, vån. 6, 411 19 Göteborg

Telefon: 031-346 06 58 E-post

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5%wmvl|H%vozmoqwv5{mm%vi5%wmvl|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vs%vH%vozmoqwv5{m%vs%vH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m