Nolltolerans

- en konferens om kvinnor och barn som lever med våld och missbruk

Datum och tid: 15 november 2010, kl 9-16
Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, GBG

Konferensen riktar sig i första hand till anställda inom Dialogas avtalskommuner.

92% av kvinnor i missbruk är våldsutsatta,
ska dom skylla sig själva?

Eller tycker du att dom borde få bättre stöd och hjälp?
Anmäl dig till vår konferens så diskuterar vi mer

Program
Att växa upp med våldsamma och missbrukande föräldrar
Rita Christensen, socionom

Kvinna och missbrukare - om utsattheten och möjligheterna
Karin Trulsson, fil dr i socialt arbete

Lite som girlpower - om substitutionsbehandling, utsatthet,
självkänsla och livskvalitet
Lina Lundkvist, utredare

TP-Teatern

Konferensen är kostnadsfri för anställda i Dialogas
avtalskommuner.
Vi bjuder på lunch!

Anmäl dig, och skriv namn, titel, kommun och
matpreferenser, senast den 15 oktober till:
 

Inbjudan i PDF-formatVad är Dialoga?
Dialoga Relationsvåldscentrum är en gemensam satsning mellan kommuner
inom GR för att öka kunskapen om våld i nära relationer. Dialogas uppdrag är
att erbjuda utbildning och konsultation till personal som möter barn, kvinnor
och män som lever med våld. Dialoga ska också stödja metodutveckling och
olika former av samverkan. Dessa insatser ska i förlängningen leda ti ll att de
som lever med våld i nära relati oner får bättre bemötande, stöd och skydd.

För mer information: våldinärarelationer.se/dialoga


Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBi{i5umq{|mzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mi{i5umq{|mzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m