Män som brottsoffer

Datum och tid:
Måndag 17 maj 2010, kl. 8.30‐12.00

Plats:
Elite Park Avenue Hotel
Kungsportsavenyn 36‐38, Göteborg

Program:
8.30 Kaffe och registrering
9.00 Välkommen, Brottsoffermyndigheten
9.10 Den ambivalenta konstruktionen av offerskap – exemplet unga män som utsatts för rån och misshandel, Anna Ryding, fil. dr. vid sociologiska institutionen, Lunds universitet
10.00 Våld mot kvinnor och män i nära relationer – våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, Klara Hradilova Selin, utredare, Brottsförebyggande rådet
10.50 Paus med frukt
11.10 Unga män som brottsoffer, Ann Hellströmer, socionom, Stödcentrum Nordväst, Stockholm
12.00 Slut för denna gång

Anmälan och frågor:
Föreläsningarna är kostnadsfria, men anmälan är obligatorisk och görs enklast direkt i kalendariet på Brottsoffermyndighetens hemsida, senast 13 maj.

Har du frågor ‐ kontakta Ulf Hjerppe,
Brottsoffermyndigheten, 090 70 82 54, 070 619 57 54.

Mer information och anmälan på:
www.brottsoffermyndigheten.se

Twitter Facebook
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m