Konferens om Hedersproblematik

 

Kvinnojouren i Ängelholm

bjuder in till en

 heldagskonferens i ämnet hedersproblematik 24/11 2010!

Det handlar om att förebygga, hjälpa och vidare även kunna vara ett stöd för familjer och personer som lever eller riskerar att hamna i hedersproblematik.

Under dagen kommer hederskulturens grunder och hur dessa kan påverka både pojkar och flickor i sin vardag tas upp. Vad skulle kunna hända om dessa pojkar eller flickor skulle ställa sig utanför hedersreglerna? Detta ämne kommer Lena Persson, beteendevetare, magister i psykologi och verksamhetschef på Kvinnojouren i Ängelholm att föreläsa om.

Efter detta kommer en presentation kring hur man kan arbeta med att förebygga hedersrelaterat våld.  Utbildningsförvaltningens integrationsservice, i Helsingborg, har arbetat med detta sedan mitten av 2007. Handledarna - Kerstin Stöckl, Khawla Ibrahim och Chirin Ibrahim - kommer att berätta om sitt arbete och sina erfarenheter.

Vi kommer också få ta del av hur det kan bli för en person som kommit till Sverige genom den så kallade kärleksinvandringen och tvingats lämna sin partner på grund av att det förekommit våld i relationen. Vilka chanser har denna person att stanna i Sverige? Advokaten Christina Edström Jansson har arbetat med asylrätt och humanjuridik sedan 2000 och håller i denna del av konferensen.

Sista delen i konferensen kommer att handla om att leva med skyddad identitet. Hur kan vardagen se ut för personer som lever under skyddad identitet? Lena Persson ansvarar för denna del av dagen.

Hjärtligt Välkomna!

 

 

Målgrupp: Personer som på något sätt i sitt arbete möter och förväntas kunna ge stöd till familjer och personer som lever eller riskerar att hamna i hedersvåld.  

Anmälan: Mail:  . Vid bekräftad plats sätts konferensavgiften in på Kvinnojourens bankgiro: 5395-4715. Dock senast  den 15:e november. Antalet platser är begränsade så ”först till kvarn” gäller.

Kostnad: 350 kronor per person, i priset ingår lunch och fika under dagen.

Plats och tid: Statsbiblioteket i Ängelholm, hörsalen. Onsdagen den 24:e november.

Frågor: besvaras av Lena Persson antingen via mail, se ovan, eller per telefon 0708-955 182.

Program

8.30-9.00              Registrering och kaffe

9.00-10.30            Hedersproblematik i vardagen    
                           Lena Persson

10.30-10.45           Paus

10.45-12.00           Förebygga hedersrelaterat våld    
                           Integrationsservice 1

2.00-13.00             Lunch

13.00-14.15           Stanna i Sverige trots uppbrott
                           Christina E Jansson

14.15-14.45           Kaffe

14.45-15.45           Att leva med skyddad identitet     
                           Lena Persson

15.45-16.00          Avslutning och reflektion

 

Injudan i pdf 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBniugxmz{{wvHms|%v5v}niugxmz{{wvHms|%v5v}uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m