Intryck, avtryck - framtidstro

Statens folkhälsoinstitut inbjuder till kvinnofridskonferens

Statens folkhälsoinstitut har sedan 2008 arbetat med ett regeringsuppdrag som handlar om myndigheters bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna. De nationella minoriteterna består av fem grupper; samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar.

Detta seminarium syftar till att öka kunskapen hos myndighetspersoner inom polis och socialtjänst samt personal inom hälso- och sjukvården om vilka de nationella minoriteterna är, vilka rättigheter de har och vad som är viktigt att tänka på i mötet mellan myndighetsperson och våldsutsatt kvinna.

Program och inbjudan i pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m