Intro PV Södra Älvsborg april 2011

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) inbjuder i samverkan med Utväg Södra Älvsborg och primärvården Södra Älvsborg till en introduktionsföreläsning om våld i nära relationer.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper om våld i nära relationer med fokus på bemötande samt på att "våga fråga".

Föreläsare kommer att vara personal från Utväg;
Gull-Maj Larsson, verksamhetsledare
Ulla Kristiansson, barnsamordnare
Mikael Persson, manssamordnare

Datum: 22 mars och 7 april, kl 13:00-16:30

Målgrupp:
Anställda inom primärvården Södra Älvsborg

Lokal:
PULSEN konferens AB, Borås

Anmälan via anmälningsformuläret här.

Kerstin von Sydow
Primärvårdsdirektör
Primärvården Södra Älvsborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m