Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Fysiskt och sexuellt våld är ett globalt folkhälsoproblem som berör mer än en tredjedel av världens kvinnor (WHO, 2013). Våld i nära relationer är svårt att upptäcka då det oftast sker innanför hemmets fyra väggar. Göteborgs Stad har valt att årligen uppmärksamma den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Syftet är att sprida kunskap i frågan och att nå ut med information till de kvinnor som utsätts för våld och deras anhöriga, att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få.

 I år anordnas en halvdags seminarium med spännande föreläsningar på temat våld mot papperslösa kvinnor samt kvinnor med tillfälligt uppehållstillstånd utifrån en anknytningsrelation. Ideella kvinnojourer berättar om sitt arbete med målgruppen och Aneröd Kultur visar delar ur filmen Thailandsdrömmar. Forskaren Monica Burman, docent i straffrätt från Umeå universitet och Paula Cardozo från Göteborgs rättighetscenter kommer också att föreläsa.

 Efter seminariet hålls en manifestation med tal av Thomas Martinsson, kommunalråd (MP) i Göteborg och Tanja Voulgaridou som är ordförande för UN Women Göteborg. Bandet NJOY står för levande musik. Medarrangör till manifestationen är UN Women Göteborg.

Både seminariet och manifestationen kommer att teckentolkas.

Mer information hittar du i inbjudan.

 

Seminarium

Tid: Måndag 25 november kl. 13.00 - 16.30

Plats: Asperösalen, Folkets Hus, Göteborg

 

Manifestation

Tid: Måndag 25 november kl. 17.00 - 17.45

Plats: Olof Palmes Plats (vid Järntorget), Göteborg

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m