Hur skriver jag bra journalanteckningar som underlag för eventuellt rättsintyg?

 

 VKV erbjuder en utbildning i två delar om dokumentation/rättsintyg för personal som möter brotssutsatta patienter från 13 år.

Del 1: 5 november kl 13:00-16:30.
Lokal: Radison Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Del 2: 20 november kl 13:00-16:30
Lokal: Läppstiftet, Lilla Bommen 1, Göteborg 

När polis eller åklagare ska utreda ett misstänkt brott rä det ofta avgörande att snabbt undersöka och dokumentera kroppsskador hos personen som råkat ut för gärningen. På samma sätt kan skador som konstateras hos en misstänkt gärningsman vara viktiga bevis i en kommande rättegång.
Sådana undersökningar görs av särskilt utbildade läkare med behörighet att utfärda rättsintyg. De flesta rättsintyg skrivs på underlag av journalanteckningar. Det är därför viktigt att all personal som skriver  journalanteckningar har en god kunskap om hur skadedokumentation skall ske och hur lagstiftning och rättsprocess ser ut.  

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdspersonal som skriver journaler, exempelvis läkare, tandläkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster etc.

Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan genom länk: http://bit.ly/1e1aGXH   

Sista anmälningsdag 25 oktober. Obs, anmälan gäller båda tillfällena.   

Program i pdf v g klicka här   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m