Hur kan hälso- och sjukvården upptäcka våldsutsatta barn och deras föräldrar?

VKV:s grundutbildning: föreläsningen tar upp våldets prevalens, hälsoeffekter, bemötande och vilken hjälp som finns. Fördjupande föreläsningar i ämnet kommer att erbjudas senare för olika verksamheter.

Målgrupper
All personal in om hälso- och sjukvård som möter barn och föräldrar i sitt arbete.

Plats
Folkets Hus, Olof Palmes plats 3, Göteborg

Datum
2014-01-22 För anmälan och information i pdf v g använd denna länk http://bit.ly/12GaBzQ

2014-02-04 För anmälan och information i pdf v g använd denna länk http://bit.ly/HdYPMX

2014-03-04 För anmälan och information i pdf v g använd denna länk http://bit.ly/Hqu1Eo

2014-04-23 För anmälan och information i pdf v g använd denna länk http://bit.ly/1gXZRIe

Anmälan senast  10 dagar före respektive utbildningdag.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m