UngKAB: Sveriges största studie kring unga och sexualitet

Ronny Tikkanen och Jonna Abelsson, forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, presenterar resultat från Sveriges största studie kring unga och sexualitet, där över 15 000 unga svarat på frågor om sexualitet och hälsa. Studien har genomförts på uppdrag av Enheten för hivprevention vid Smittskyddsinstitutet. Vid seminariet presenteras resultaten med ett särskilt fokus på Västra Götaland. Hur kan resultaten användas i det praktiska arbetet?

Skövde: Tisdag 10 maj 13.30-16.30
Lokal: D 105, Hus D, Skövde högskola, Högskolevägen 8
Seminarievärdar: Stefan Laack, Hivprevention i Västra Götaland, samt Pia Gustavsson, samordnare Sexuell Hälsa Skaraborg
Samarrangör: Forum sexuell hälsa, Hivprevention i Västra Götaland

Anmälan senast 5 maj på adressen:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=43746

Inbjudan i PDF

Gender and Sexuality in Social Work (GESS) är en samverkan mellan Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV).

GESS verkar för möten mellan forskning och praktik, främst genom att anordna seminarieverksamhet. Seminarierna har tre huvudsakliga fokus:

- Kön/genusforskning med relevans för socialt arbete
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
- Sexualitet och sexuell hälsa

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m