Gör separation/skilsmässa någon skillnad för våldsutsatta kvinnor? Ett interaktionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på civilstånd

-----------------------------------
OBS! Evenemanget är fullbokat!
-----------------------------------

Fredag 23 april 9.15-12.00. Öppet seminarium/halvdagsföreläsning: Gör separation/skilsmässa någon skillnad för våldsutsatta kvinnor? Ett interaktionellt perspektiv på våld i nära relationer med fokus på civilstånd

Presentatör: Solveig K.B. Vatnar, klinisk psykolog och forskare vid Kompetansesenter for sikkerhets, fengsel- og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus

Seminarievärd: Viveka Enander, utvecklingsledare vid Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer samt samordnare för GESS

Plats: B23, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Ett samarrangemang mellan GESS, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga Relationsvåldscentrum

Powerpoint från seminariet


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m