Ge mig nya ögon att se med - en basutbildning om våld i nära relationer med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dialoga erbjuder anställda i Dialogas avtalskommuner en basutbildning om våld i nära relation med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom funktionshinderverksamheten och verksamheter i samverkan.

När: 22/1, 5/2, 19/2, kl. 9-12

Var:
Dialoga, Rosenlundsgatan 6

Under utbildningen berörs även lagstiftning och hur vi med hjälp av samverkan kan minska våldet.

Utbildningen är kostnadsfri. De andra kurstillfällena är den 5/2 samt den 19/2, kl. 9-12.

Läs mer här.

Anmäl dig senast den 13 januari.


Frågor och anmälan:

Ewa Fransson

 
Telefon: 031-367 92 68


Utskriftsversion Utskriftsversion

m%wi5nziv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m