GESS-seminarie Vincent Felitti

Professor Vincent J. Felitti, University of California, föreläser om ACE-studien som är

den största i sitt slag i världen. I den undersöktes 17 000 personer med avseende på

nuvarande hälsostatus och negativa upplevelser i barndomen.

Negativa barndomsupplevelser är enligt studiens resultat den viktigaste faktorn för

hälsa och socialt välbefinnande och på samma sätt den viktigaste faktorn för hälso- och

sjukvårdskostnader för den vuxna befolkningen.

Föreläsningen fokuserar på vikten av att förstå sambandet mellan negativa

barndomsuppleveler såsom våld och några av våra vanligaste folkhälsoproblem, som

t.ex. depression, fetma och olika former av missbruk.

Lokal: Malmstenssalen, Handels, Vasagatan 1, Göteborg. Anmälan: http://bit.ly/felittigess

Inbjudan i PDF-fil klicka här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m