GESS: Kvinnor och missbruk - etiska dilemman

Program onsdag 14 mars 2012: 9.30-16.30
Lokal: Hörsal Sappören, Campus Haga, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

9.30 – 10.00 Välkomstkaffe och fralla, utanför lokalen
10.00 – 12.30 Inledning av dagen
Den gravida kvinnan med missbruksproblem – kan det bli mer problematiskt?
Joy Ellis, mödrahälsovårdsöverläkare
Sexuell hälsa hos kvinnor i missbruk – bidrar vi till offerstämpel eller blundar vi för utsatthet?
Frida Larsson, socionom
Diskussion
12.30 – 13.30 Lunch (på egen hand)
13.30 – 16.30 ”Skylla sig själv?” – om våld mot kvinnor i missbruk
Maria Boustedt Hedvall, utredare Socialstyrelsen
Kaffepaus
Vägen till trygghet och boende – finns den för missbrukande våldsutsatta kvinnor?
Ulla-Carin Hedin, professor i socialt arbete
Slutdiskussion och avslutning av dagen
Seminarievärd under dagen: Viveka Enander, samordnare för GESS

Anmälan senast 7 mars genom webbformulär: http://bit.ly/gess14mars

Gender and Sexuality in Social Work (GESS) är en samverkan mellan Institutionen för Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Kunskapscentrum för Jämställd vård (KJV). GESS verkar för möten mellan forskning och praktik, främst genom att anordna seminarieverksamhet. Seminarierna har tre huvudsakliga fokus:
- Kön/genusforskning med relevans för socialt arbete
- Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
- Sexualitet och sexuell hälsa


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m