Föredrag - Fruimport – den rika världens nutida slaveri

I föredraget Fruimport – Den rika världens nutida slaveri ska vi titta på de fall där en man, bosatt i Sverige, hjälper en utländsk kvinna hit för förhållande eller giftermål och sedan utnyttjar, misshandlar och kränker henne.


Föredraget är uppbyggt kring tre teman:
1. Vad är fruimport och vilka är kvinnorna som kommer hit?
2. Vilka särskilda problem ställs just den här gruppen kvinnor inför när de misshandlas i sitt förhållande?
3. Hur kan vi hjälpa de här kvinnorna? Vilka möjligheter finns?


Johanna Svensson, utbildad jurist med speciell kompetens inom området närståendevåld, våld mot barn, sexualbrott, tvister med socialtjänsten och liknande rättsområden föreläser om Fruimport:


Plats: Tingshuset i Mellerud

Datum & tid: Tisdag den 15 juni kl. 13.30 – 16.00 i

Föreläsningen är kostnadsfri men föranmälan är obligatorisk och görs till Ursula Grun,
e-post   , tel. 076 – 2374800.

Utveckling Socialtjänsten i Dalsland

 

Twitter Facebook
| More

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}z{}ti5oz}vHlit{tivl5{m}z{}ti5oz}vHlit{tivl5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m