Fördjupningsutbildning om våld i nära relationer med inriktning mot barn

Föreläsningen ger kunskap om att upptäcka barn som far illa med fokus på små barn  0 – 6 år som utsätts för fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som upplever våld i nära relationer.

Föreläsningen belyser även barn i särskilda riskgrupper, lagstiftning och sekretess, dokumentation samt vilka stödinsatser som finns till dessa barn och deras föräldrar.

 

Målgrupper: personal inom BVC, MVC, BUM, BUP, Barn- ungdomshabilitering och övrig

personal som tidigare gått VKV:s grundutbildning ”Hur kan hälso- och sjukvården upptäcka

våldsutsatta barn och deras föräldrar?” eller liknande grundutbildning inom området våld i

nära relationer. Övrig personal inom andra verksamheter erbjuds deltagande i mån av plats.

 

Göteborg 25/11 2013 kl.13.00-16.30 Lokal: Folkets Hus, Olof Palmes plats 1

Anmälan senast 5/11 genom länk: http://bit.ly/15T9ljg

Göteborg 28/1 2014 kl.13.00-16.30 Lokal: Lilla Bommen konferenscenter, Lilla Bommen

Anmälan senast 17/1 2014 genom länk: http://bit.ly/16v4hjy

 

För inbjudan i pdf-fil v g klicka här 

Program

13:00-14:30        Hur kan vi upptäcka signaler på små barns våldsutsatthet och vad ger våldet för  
                              konsekvenser för barnets utvecklingsmöjligheter.
                              Carina Eliason, utvecklingsledare med inriktning på barn och unga, VKV

14:30-15:00        Fika

15:00-16:00        Hur kan lagstiftningen tillämpas utifrån anmälan, sekretess och
                              dokumentation? Jenny Lindestam, Stadsjurist, Göteborgs Stad

16:00-16:30        Hur kan samverkan se ut för att upptäcka barn som far illa? Christinaprojektet. Vilka
                              stödinsatser finns? Vart kan Hälso- och sjukvården hänvisa patienter? 
                              Carina Eliason och Tove Corneliussen

 

Föreläsningen är kostnadsfri

Vid frågor om anmälan kontakta Jenny Ström,  , 031-346 06 58

Vid frågor om utbildningen kontakta Jenny Ström och  Tove Corneliussen,  , 076-767 34 86. www.valdinararelationer.se


Utskriftsversion Utskriftsversion

rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB|w%vm5kwzvmtq}{{mvH%vozmoqwv5{m|w%vm5kwzvmtq}{{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m