Fördjupningsutbildning: Våld i nära relationer med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Utbildningen riktar sig till dig som gått Dialogas basutbildning ”Ge mig nya ögon att se med” eller redan har kunskap om våld i nära relationer. Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom funktionshinderverksamhet och individ- och familjeomsorg som arbetar inom Göteborgs kommun eller någon av Dialogas avtalskommuner.

När? 12 mars, kl. 9-12
Var? Rosenlundsgatan 6, 1 tr. upp

 

Utbildningen är kostnadsfri. Läs mer här.

Anmäl dig senast den 1 mars.

 

Frågor och anmälan:


Ewa Fransson
 
Telefon: 031- 367 92 68


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%wi5nziv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mm%wi5nziv{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB&uitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muitqv5{ivlH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m