Barnrättsdagarna - "Om någon ändå sett mig"

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Tema för 2012 års Barnrättsdagar är våld mot barn i nära relationer

Barns rättigheter kränks oftast av de personer som barnen borde kunna lita på mest! Små människors mänskliga rättigheter är lika mycket värda som de storas. Hur kan vi arbeta proaktivt förebyggande mot våld i nära relationer och hur agerar vi när övergrepp upptäcks? Barnaga, våld och övergrepp strider mot såväl FN: s barnkonvention som Europarådets sociala stadga. På Barnrättsdagarna 2012 tar ett helhetsgrepp på våld i nära relationer ur ett barnperspektiv. - Vad säger barnen? - Vad säger lagen? Och hur kan vi lära oss av goda exempel?

Datum & plats: 17-18 april 2012 i Örebro 

Sista anmälningsdag är den 29 februari 2012 

Läs mer i inbjudan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m