Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Regional konferens 30 mars 2012 i Göteborg

Antalet familjerättsliga ärenden som går till domstol har ökat kraftigt de senaste åren och konflikterna tenderar att bli mer komplexa och svårlösta. Barn till föräldrar i vårdnadstvist befinner sig ofta i en svår och utsatt situation. Samtidigt som barns möjligheter att göra sin röst hörd i vårdnadstvister har förbättrats i lagstiftningen, visar forskning att det inte ser lika bra ut i praktiken. För att nå en helhetssyn där barnet är i fokus genom hela vårdnadsprocessen krävs att barnets delaktighet stärks, att barnets behov av stöd och skydd tillgodoses, att föräldrar kan få insatser för egen del samt att samarbetet mellan olika aktörer i processen förstärks och utvecklas.

Välkommen till en dag då vi diskuterar hur vi kan bidra från olika håll till att stärka barnets rättigheter i vårdnadstvister!

Dag: 30 mars 2012
Tid: 08.15-16.00
Plats: Plats meddelas vid bekräftelse två veckor före konferens via e-post.

För anmälan, program och mer information, se PDF

FOU i Väst, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götaland


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m