Barnens rätt - vårdens ansvar

Heldagskonferens i Göteborg den 9:e februari 2012
  
Hur bra är vården på att uppmärksamma och hjälpa barn som misshandlas, utsätts för sexuella övergrepp eller upplever våld i sin familj? Vad ska vi göra och vad kan vi göra? Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), Västra Götalandsregionens samordnare för barnrättsfrågor, Brottsoffermyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnar en temadag om barn som utsätts för våld och hur man inom vården kan upptäcka utsatta barn samt hur man kan agera för att hjälpa.

Här finner du PDF-filer innehållande de presentationer som föreläsarna visade under utbildningsdagen Barnens rätt - vårdens ansvar. Klicka på namnet på den föreläsning du vill ladda ner.

Barnrättsarbete inom VGR - Emma Broberg

Varför anmäler vi inte barnmisshandel inom vården? - Björn Tingberg

Barnets rättigheter i familjen - Hanne Simonsen

Regional riktlinje - Spädbarnsmisshandel 2011 - Eva Fagerlund

Barn och unga som lever med våld i hemmet - Kjerstin Almqvist


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m