Barn utsatta för människohandel

Välkommen till en en nationell konferens om barns utsatthet i människohandel och människohandelsliknande brott.

Det finns stora brister när det gäller att upptäcka barn utsatta för människohandel och människohandelsliknande brott. Detsamma gäller när det handlar om att tillgodose deras behov och rättigheter. Detta visar en kartläggning, Barn utsatta för människohandel i Sverige, som Länsstyrelsen Stockholm publicerade i november förra året. 

Konferensen bygger på det underlag som framkommit i kartläggningen. Dagen kommer att bjuda på kunskap och resultat från kartläggningen men även presentera pågående arbete i form av återvändande projektet, stödboenden för barn, goda exempel, forskning med mera.

Tid: den 16 maj kl. 09.00 - 16.00 

Plats: Pingstkyrkan, Engelbrektsgatan 17, Varberg

Konferensen är gratis.

Inbjudan, program och anmälan


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m