Barn som är offer för människohandel i Sverige

– en tvärprofessionell konferens för chefer och beslutsfattare, den 31 augusti 2010, Ingenjörshuset i Stockholm
Arrangör: UNICEF Sverige
Moderator: Barbara Voors

9.30 – 9.45
Varför engagerar sig UNICEF Sverige i frågan om människohandel?
Birgitta Dahl, ordförande UNICEF Sverige

9.45 – 10.00
Vem har ansvar för barnen?
Maria Larsson, statsråd i Socialdepartementet

10.00 – 10.30
Vilka barn är offer för människohandel i Sverige?
Ingrid Åkerman, rådgivare till UNICEF Sverige i frågor som rör människohandel med barn

10.30 – 11.00
Vad innebär den nya lagen om människohandel?
Monica Nebelius, rådman vid Malmö tingsrätt och utredningssekreterare i SOU 2008:41 om människohandel

11.00 – 11.30 Kaffe

11.30 – 11.50
Människohandel – inte bara för sexuella ändamål
Johan Thornberg, kriminalinspektör vid Gränspolisen i Stockholm

11.50 – 12.00
Nationell samordning mot människohandel
Patrik Cederlöf, nationell samordnare, Länsstyrelsen i Stockholm

12.00 – 12.30
Frågor till samtliga talare från förmiddagen

12.30 – 13.30 Gemensam lunch

13.30 – 14.00
What happens to victims of trafficking when they return back home?
Kristina Misiniene, projektkoordinator, Caritas Litauen

14.00 – 15.00
Vad händer när regeringens handlingsplan tar slut?
En paneldiskussion om det framtida arbetet med barn som är offer för människohandel, mot bakgrund av myndigheternas satsning hittills.
Medverkande är myndighetschefer, Magnus Graner, statssekreterare hos justitieminister Beatrice Ask, Lars Lööf, chef för barnenheten vid Östersjöstaternas råd, samt Christina Heilborn, barnrättsjurist på UNICEF Sverige

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.00
Ett barns värde
Henning Mankell, författare

16.00 – 16.15 Avslutning

Anmälan sker via mail till   och ska vara inne senast den 16 augusti, vänligen uppge namn, titel och arbetsgivare.

Läs mer här 

Facebook Twitter
| More

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBijzwuivH}vqkmn5{mijzwuivH}vqkmn5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m