BARNRÄTTSDAG med fokus på barn i familjer med missbruk och/eller psykisk sjukdom


Program Barnrättsdagen 23 nov 2010 - pdf
Läs mer om Barnrättsdagen  23 nov 2010 - pdf

Tid: 23 november 2010, kl 09:30-16.:45

Plats: Folkets Hus, Asperösalen, Göteborg

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och andra nyckelpersoner i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Arrangörer: Nätverksgruppen och Kunskapscentrum för barnkonventionen i Västra Götalandsregionen i samarbete med Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga och Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad

Moderator: Anita Nilsson, Västra Götalandsregionens nätverk för barnkonventionen (hälso- och sjukvårdsrepresentant.

Anmälan: Sista anmälningsdag 8 november 2010. 
              Seminariedagen är kostnadsfri.

Vid frågor kontakta informatör Anna Johansson, Kunskapscentrum för barnkonventionen i VGR,   tfn 031-63 07 15

Program:
09:30   Registrering, kaffe
10:00   Välkomna! Moderator har ordet
10:15   Inledning - politiker från region och kommun
10:30   Missgynnade barns rätt till hälsa och välfärd - kan det vara lönsamt?
           Ingemar Kjellner, professor emeritur i pediatrik och vetenskaplig rådgivare
           vid Kunskapscentrum för barnkonventionen
11:00   Har missgynnade barn rättigheter?
           Barnombudsmannen presenterar sin verksamhetsinriktning med fokus på barn i
           utsatta situationer.
           Fredrik Malmberg, barnombudsman
11:45   Konsekvenser för barnet av moderns missbruk
           Magnus Landgren, barnneurolog Skaraborgs sjukhus

12:15   Lunch

13:15   Samverkan och helhetssyn för barnets bästa
           Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga:
           Elisabeth Danielsson, Barnmorska
           Kerstin Agnetun, Barnmorska
           Eva Andersson, BVC-sjuksköterska
           Maria Lilja, BVC-sjuksköterska
           Ann-Louise Höljer, Kurator/socionom
           Christina Blomqvist, Teamassistent/undersköterska
           Joy Ellis, Gynekolog/MVH-överläkare
           Thomas Arvidsson, Barnläkare/BHV-överläkare
           Annica Carlsson, Psykiatrisjuksköterska
           Petruta Vatau, Psykiater
           Antonia Reuter, Enhetschef
14:15  
Bensträckare
14:45   Barnperspektiv inom Stöd till familjer och individer,
              Social resursförvaltning
             BRUNO - stöd till barn från missbruks- och beroendemiljöer
             
Lisa Nadén, Planeringsledare och Claes Johansson, Nätverksledare
           Cecilia Broman och Cecilia Fredin, Projektledare BRUNO
15:15   Barnperspektivet på beroendekliniken - barn som anhöriga
           Gerd Hermansson, Margareta Knudsen, Socionomer vid beroendekliniken,
           Sahlgrenska Universitetssjukhuset
15:45   Familjearbete/barnperspektiv vid Kungälvs sjukhus
           Marie Lundemo, Socionom och Eva Olofsson, Mentalskötare och 
           Barnombudsman
16:15   Gemensam diskussion ledd av moderator


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvi5{t5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{t5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m