Att engagera pojkar och män för att uppnå kvinnofrid

Riksorganisationen Män för Jämställdhet arrangerar seminariet "Att engagera män och pojkar för att uppnå kvinnofrid" under politikerveckan i Almedalen.

Carina Ohlsson, ordförande för SKR, och Ann-Sofie Sterio, styrelseledamot i Roks, medverkar tillsammans med Män för Jämställdhets riksordförande Tomas Wetterberg. Moderator för seminariet är Mats Hermansson, domprost i Visby domkyrkoförsamlin

Som en del av programmet presenteras två pågående utvecklingsprojekt: de medverkande organisationernas gemensamma projekt KILLNORM samt Män för Jämställdhets Killfrågor.se. Kortfilmer producerade i KILLNORM visas.

Datum: Torsdagen 2/7
Tid: 15.15 - 17.00.
Plats: Högskolan på Gotland, Sal E30

 Evenemangstips inskickat till:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m