Hur bemöter du brottsoffer och förövare? Allan Wade föreläser

Allan Wade, forskare och terapeut från Kanada föreläser i Göteborg. Han ger fyra föreläsningar under två dagar.

Allan Wade betonar språkets betydelse i bemötandet både vad det gäller det terapeutiska samtalet men också språkets betydelse vid målsägandeförhör och rättegång. När det talas om övergrepp talas sällan om det motstånd som faktiskt den brottsutsatte gjorde utan istället framställs ofta våldet som en gemensam handling. Det ger en skev bild av hur våldet ser ut och lägger ansvar och skuld på den brottsutsatte.

Inbjudan i pdf-format

Datum: 30-31 maj, 2011
Plats: Lisebergsteatern
Avgift: Föreläsningarna är kostnadsfria. OBS! Debitering 500 kr vid uteblivet deltagande. Det bjuds på fm-fika samt em-fika, dock ej lunch
Språk: Föreläsningarna ges på lättbegriplig engelska
Anmälan:

Anmälan är stängd. Samtliga föreläsningar är fullbokade.


Program
Måndag 30 maj 8.00-8.30 Registrering
Måndag 30 maj 8.30-12.00 Rättsväsendets bemötande av brottsoffer och
förövare
Måndag 30 maj 12.30-13.00 Registrering
Måndag 30 maj 13.00-16.30 Tema Bemötande och behandling av
brottsutsatta

-

Tisdag 31 maj 8.00-8.30 Registrering
Tisdag 31 maj 8.30-12.00 Barn och ungdomar som lever i våld
Tisdag 31 maj 12.30-13.00 Registrering
Tisdag 31 maj 13.00-16.30 Män och unga killar som använder våld och
svårigheten i att ha varit utsatt samt att
själv använda våld

Du kan anmäla dig till en eller flera föreläsningar.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&rmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{mrmvv%y5{|zwuH%vozmoqwv5{m