Allan Wade - föreläsning om rättsväsendet

Hur använder vi språket när vi talar om våld?

Beskrivningen av våld är viktig och hur vi då använder vårt språk. Ofta beskriver vi våldet som en gemensam, ömsesidig handling istället för en ensidig, dvs. en person som utsätter en annan person för våld. Som ett exempel kan man säga smeka istället för att ”beröra mot vilja” och döljer på så sätt ett sexualiserat våld. När övergrepp beskrivs talas det sällan om det motstånd som den brottsutsatte gjorde utan istället framställs ofta våldet som en ömsesidig handling. Det ger en skev bild av hur våldet ser ut och förminskar förövarens ansvar och lägger skuld på offret. Det motstånd den brottsutsatte gör blir inte synliggjort. I en domstolsprocess påstår åklagaren att en viss person har utsatt någon annan för ett brott. Ordvalet för att uttrycka detta är väsentligt. Domaren å sin sida måste i domen utgå från att den påstådde förövaren är oskyldig ända tills åklagaren har bevisat motsatsen. Språket i domen bör spegla detta så att inte ordvalet föregriper prövandet av skuldfrågan.

Han betonar språkets betydelse i bemötandet vid målsägandeförhör och rättegång. Förutom att arbeta som terapeut utbildar Allan Wade företrädare för polis och rättsväsendet i Kanada. Allan Wade har tillsammans med kollegor utvecklat en ”responsbaserad modell” för samtal med både den som utövat våld och den som utsatts för det. Han menar att det är omöjligt att inte göra motstånd vid ett övergrepp. Det är viktigt att bemöta både förövare och den utsatte med respekt. Allan Wade har också närmare analyserat hur språket används vid rättegång och i media och gör jämförelser mellan olika förhållningssätt för att beskriva en våldshandling. Allan Wade kommer under föreläsningen att kommentera hur språket bör användas under rättegången innan det är klarlagt vem som är förövare och offer och efter rättegången när skuldfrågan är fastställd. För att läsa mer om Allan Wades arbete se : www.valdinararelationer.se.

Datum: Torsdag eftermiddag den 23 februari 2012
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg
Avgift: Kostnadsfritt, det bjuds på eftermiddagsfika
Språk: Lättbegriplig engelska
Moderator: Gudrun Nordborg, informationschef Brottsoffermyndigheten
Anmälan: Senast fredag den 10 februari via webbformulär: www4.goteborg.se
Program: 13.00 – 14:00 ”Developing Accurate Descriptions in Criminal Justice Settings: Violence and the Power of Language”
14:30 – 15:00 Paus med frukt
15:00 – 16:00 Föreläsning fortsätter

Du får bekräftelse om plats senast 17 februari. Arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela antal platser (max 300).

Vid frågor kontakta   tel. 031-368 0524


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivv5pivjmz|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{mivv5pivjmz|H{|il{p}{m|5ow|mjwzo5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m