Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nationella hjälpvägar

För kvinnor
Kvinnofridslinjen, NCK (Nationellt center för kvinnofrid)
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som har upplevt hot, våld eller sexuella övergrepp. Telefonen är alltid bemannad och hit kan man ringa för professionellt stöd och information om var man kan få hjälp. Du får vara anonym. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonlinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Jourtelefon: 020-50 50 50
Webbplats: www.kvinnofridslinjen.se

Systerjouren Somaya
Systerjouren Somaya är en kvinnojour med mer än 10 års erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. Vi ger råd, stöd och hjälp till självhjälp via vår jourtelefon. Vi har tre skyddade boenden. Vi talar över 30 språk.

Telefon: 020-81 82 83
Webbplats: www.somaya.se

Terrafem - nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.

Telefon: 020-52 10 10
E-post:  
Webbplats: www.terrafem.org/

Terrafem Göteborg
Box 7128
402 33 Göteborg

Telefon: 031-704 84 10
E-post:  
Webbplats: http://www.terrafem.org/start.asp?pagecode=01010205

Finska Kvinnojouren Piilopirtti/Göteborg
Box 151
424 24 Angered
Jourtelefon: 031-330 25 56
Jouren har anställd personal och möjligheter till skyddat boende finns.
E-post:  
Alternativ e-postadress:  
Webbplats: http://www.piilopirtti.se/

Kvinnojourer i Väst
Kvinnojourer i Väst är en sammanslutning av självständiga kvinnojourer inom Västra Götalands län. Kvinnojourer i Väst är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med solidaritet och jämlikhet som grundläggande mål. I huvudsak arbetar Kvinnojourer i Väst med att främja samarbetet i för kvinnojourernas gemensamma frågor, att stödja och uppmuntra erfarenhetsutbyte, samt sist men inte minst att arrangera utbildningar.Kvinnojourer i Västs verksamhet finansieras i huvudsak genom bidrag från Västra Götalandsregionen.

Göteborgsvägen 12
441 43 Alingsås
Telefon: 0322 - 10882
E-post:  
Webbplats: http://www.kvinnojour-vast.nu/

För män


Kriscentra för män
Riksorganisationen Sveriges Professionella Kriscentra för Män samlar kriscentra som har professionella behandlare/rådgivare anställda. Deras huvudsakliga uppgift är att arbeta med män i olika krissituationer samt med mäns problem kring aggressivitet och våld.

Jourtelefon: 073-822 30 10
E-post:  

För alla vuxna


Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefon: 0200-21 20 19
E-post:  
Webbplats: http://www.boj.se/

HOPP- Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
Erbjuder stödsamtal och stödgrupper för vuxna män och kvinnor utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkt
telefon växel: 08 - 644 03 55
Postadress:
Box 110 14
100 61 Stockholm
Besöksadress: Bondegatan 40  
E-post:  
Webbplats: http://www.hopp.org/

ATSUB- Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
ATSUB erbjuder råd och stöd åt anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Föreningen anordnar bland annat sammankomster för anhöriga, stöttar vid rättegångar, sprider kunskap och verkar för att barnens rättssäkerhet stärks.
Besöksadress:
Prästgårdsängen 21 BV
412 71 Göteborg
Öppet hus måndagar 10.00-12.30
Telefon: 031- 20 99 49 eller 031- 23 30 43
Jourtelefon mån-tors kl 18-21: 031-20 99 49
E-post:  
Webbplats: http://www.atsubgbg.nu/index.html

RFSL Göteborg
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Telefon: 031-138300
Webbplats: www.rfsl.se

RFSL:s brottsofferjour

Telefon: 020-34 13 16

Jourhavande präst
Telefon: 112

Jourhavande medmänniska
Telefon: 08-702 16 80

Jourhavande kompis
Telefon: 020-222 444

Jourhavande kurator
Telefon: 08-702 14 80

Nationella hjälplinjen
Telefon: 020-22 00 60
Webbplats: http://www.nationellahjalplinjen.se/sida/start.aspx

SFPH- Svenska föreningen för psykisk hälsa
SFPH är en obunden ideell förening med uppgift att främja psykisk hälsa i samhället. Det sker framför allt genom olika utbildningsinsatser, t ex konferenser, föreläsningar och litteratur för yrkesverksamma inom människovårdande yrken, och för andra som är intresserade av psykisk hälsa.

SFPH:s Föräldratelefon
Jourtelefon: 020-85 20 00

Rädda Barnens föräldratelefon
Telefon: 020-78 67 86

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Tegnérsgatan 23, 2 tr
Telefon: 08-401 87 00 (växel)
E-post:  
Webbplats: www.bra.se

För barn och ungdomar


BRIS/Barnens Rätt i Samhället
Barnens hjälptelefon: 116 111
Vuxentelefon: 077-150 50 50

Webbplats: www.bris.se

Rädda Barnen för flickor som lever under förtryck
Är du flicka och lever i två kulturer och behöver prata om det? Om du är rädd för eller känner dig hotad av någon i din omgivning, kan du vända dig hit.

Jourtele: 08-698 90 19
Telefontid: Må-fr: 08.30-17
E-post:  


Killfrågor.se
Sajten där du som är eller känner dig som kille kan prata om allt! Du kan chatta eller mejla med killfrågor.se om precis vad du vill. Du kan också läsa texter som får dig att fundera kring olika saker.

http://www.killfragor.se

Tjejjouren.se -För stöd & svar på dina frågor!

tjejjouren.se
Sidan Tjejjouren.se vänder sig främst till alla som identifierar sig som tjej i åldrarna 12-20. Men också till dig som är anhörig till en ung tjej eller är nyfiken på tjejjoursrörelsen.

http://www.tjejjouren.se

Hemsidelänkar


För kvinnor

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Webbplats: www.roks.se

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
Här kan du få svar på frågor samt råd och hjälp- anonymt om du vill.
Webbplats: http://www.kvinnojour.com/

För alla vuxna

Mötesplats för tonårsföräldrar
Webbplats: www.1318.se

Faktacentrum för brottsoffer
Webbplats: www.brottsofferportalen.se

Vänder sig till tjänstemän. Om hedersrelaterat förtryck och våld. Möjlighet att se vilka insatser som sker på nationell nivå och i varje län.
Webbplats: www.hedersfortryck.se

Riksföreningen stödcentrum mot incest
Webbplats: www.rsci.nu

För män

Män för jämställdhet. En riksorganisation som verkar för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp.
Webbplats: www.mfj.se/

För barn och ungdomar

Ungdomsmottagningen på Internet
Webbplats: www.umo.se

Gecko.nu, Göteborgs ungdomsportal.
Webbplats: http://www.goteborg.se

Röda Sidorna är en sökmotor för unga, en slags telefonkatalog för de som behöver stöd av vuxna.
Webbplats: www.rodasidorna.se

Elektra är en feministisk och antirasistisk organisation som bekämpar hedersförtryck.
Webbplats: http://www.fryshuset.se/elektra/
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBqvnwH|mzzinmu5wzoqvnwH|mzzinmu5wzouiqt|wBqvnwow|mjwzoH|mzzinmu5wzoqvnwow|mjwzoH|mzzinmu5wzouiqt|wBxqqtwxqz||q5ow|mjwzoHzws{5{mxqqtwxqz||q5ow|mjwzoHzws{5{muiqt|wBivvmtq5%ytqriz%vqH{%wqxvm|5{mivvmtq5%ytqriz%vqH{%wqxvm|5{muiqt|wBsq%vHitquiqt5vm|sq%vHitquiqt5vm|uiqt|wBqvnwHzqs{szq{kmv|zinwzuiv5{mqvnwHzqs{szq{kmv|zinwzuiv5{muiqt|wBnzioiHjwr5{mnzioiHjwr5{muiqt|wBow|mjwzoHpwxx5wzoow|mjwzoHpwxx5wzouiqt|wBi|{}jojoH|mtqi5kwui|{}jojoH|mtqi5kwuuiqt|wBqvnwHjzi5{mqvnwHjzi5{muiqt|wBntqksiHzj5{mntqksiHzj5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m