Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vänersborg

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg Vänersborgs kommun
För mer information läs här

Kriscentrum för kvinnor och män
Resurscentrum för kvinnofrid väst
För mer informaton läs på hemsidan här  
 
Kvinnojouren Duvan (ideell förening)
För mer information läs här 
  
Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
För mer information läs på hemsidan http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs på hemsidan


Hit kan du också vända dig:


Vårdcentralen Nordstan
För mer information läs här

Vårdcentralen Medpro Clinic Torpa

För mer information läs här
462 36 Vänersborg 

Närhälsan Vårdcentralen Vargön
För mer information läs här

Närhälsan Vårdcentralen Vänerparken
För mer information läs här

Psykologverksamheten MBHV Fyrbodal Vänersborg
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Jourcentral/akutmottagning Trollhättan
För mer information läs här

Barnavårdscentralen Medpro Clinic Brålanda
För mer information läs här

Barnavårdscentralen Medpro Clinic Torpa Vänersborg
För mer information läs här


Barnvårdscentralen Vargön
För mer information läs här

Barnavårdscentralen Vänerparken
För mer information läs här

BVC Vårdcentralenen Nordstan
För mer information läs här


Barnmorskemottagning Vänersborg
För mer information läs här


Barnmorskemottagningen Vänersborg
För mer information läs här

Barnmorskemottagningen Medpro Clinic Brålanda
För mer information läs här

 

Ungdomsmottagningen Vänersborg 
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se 

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Vänersborg
För mer information läs här

Barn- och Ungdomspsykiatri, BUP, Avdelning Vänerviken
För mer information läs här

Barn- och Ungdomspsykiatri, BUP, Öppenvårdsmottagning Vänerparken 
För mer information läs här

Polis
Akut: 112
Icke-akut telefon: 114 14
Besöksadress:
Residensgatan 30
462 30 Vänersborg

Postadress:
Box 208
462 23 Vänersborg


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m