Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ulricehamn

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst Ulricehamn kommun
För mer information läs här

Borås Kvinnojour
För mer information läs här
 
Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan Hemsida: http://www.terrafem.org/

Utväg Södra Älvsborg
Hemsida: www.utvag.com 
 

Hit kan du också vända dig:

Närhälsan Vårdcentralen Dalum
För mer information läs här

HälsoBrunnen Vårdcentral Ulricehamn

För mer information läs här 

Närhälsan Vårdcentralen Ulricehamn
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Jourcentralen Ulricehamn
För mer information läs här

Närhälsan Barnavårdscentral (BVC) på Vårdcentralen Dalum
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnavårdscentral (BVC) Familjecentralen Ulricehamn
För mer information läs här 

Närhälsan Barnmorskemottagningen Ulricehamn 
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen Ulricehamn
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Polis
Akut: 112
Icke-akut:114 14 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m