Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Uddevalla

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 
Socialtjänsten Uddevalla kommun
För mer information läs här

 Kvinnojouren Kaprifolen
 För mer information lär här 
Erbjuder skyddat boende och har anställd personal.

Fridsam i Uddevalla
En samverkansgrupp kring våld mot kvinnor. I FRIDSAM-gruppen ingår representanter från Polis, Frivården, Åklagarmyndigheten, Primärvården, Ungdomsmottagningen, Länssjukvården, Socialtjänsten, Kvinnojouren Kaprifolen, Internationella Kvinnoföreningen, Brottsofferjouren samt folkhälsoutvecklaren.
För mer information och kontaktuppgifter läs här  

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se
 

Hit kan du också vända dig:


Achima Carema vårdcentral Uddevalla
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Dagson
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Dalaberg
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Herrestad
För mer information läs här

Närhälsan Vårdcentralen Ljungskile
För mer information läs här
 
Vårdcentralen Silentzvägen
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Skogslyckan
För mer information läs här
 


Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/
  

Närhälsan Barnavårdscentral BVC Dagson
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnavårdscentral BVC Dalaberg
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnavårdscentralen BVC Ljungskile
För mer information läs här
 
Barnavårdscentralen BVC Silentzvägen
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnavårdscentral BVC på vårdcentralen Skogslyckan
För mer information läs här
 
Achima Care Barnavårdscentral Uddevalla
För mer information läs här
 
Närhälsan Ungdomsmottagningen Uddevalla
För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Uddevalla sjukhus
För mer information läs här 

Psykiatriskt mobilt akutteam Uddevalla
För mer information om mottagningen läs här

BUP Öppenvårdsmottagning
För mer information läs här 
 
BUP Utredningsenhet Spelmannen Uddevalla
För mer information läs här

BUP Bidevinden Uddevalla
För mer information läs här

Barn och ungdomsmedicin
Barnmottagningen

För mer information läs här 


Polis
Akut: 112
Icke akutr: 114 14

 
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m