Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tranemo

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Tranemo kommun
Läs mer om Individ- och familjeomsorgen här
 
Kvinnojouren i Mark
För mer information läs här
 Erbjuder skyddat boende och har anställd personal.

Kvinno- och tjejjouren i Borås
Tar emot kvinnor som behöver skyddat boende pga misshandel, hot om våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder råd och stöd, krisbearbetning, samt bemannat jourboende för kvinnor och barn.
För mer information läs på hemsidan här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.  
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se
 
Utväg Södra Älvsborg
Hemsida: www.utvag.com 
   

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Tranemo
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnmorskemottagningen Tranemo
För mer information läs här

Närhälsan Barnavårdscentralen Tranemo
För mer information läs här

Närhälsan Dalstorp, Tranemo
För mer information läs här
 
Närhälsan Limmared
För mer information läs här 

Närhälsan Länghem
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutvårdscentralen
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås
För mer information läs här
   
Ungdomsmottagningen Tranemo
Läs mer på hemsidan här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se
 
Polis
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14
Storgatan 4
514 33 Tranemo

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m