Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Töreboda

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 
Socialtjänst Töreboda kommun
För mer information läs på hemsidan här
 
Kvinnohuset Tranan
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se
 
Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.com

 

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Töreboda
För mer information läs här
 
Psykisk hälsa Töreboda
För mer information läs här
 

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se 

Närhälsan Barnavårdscentral BVC på vårdcentralen Töreboda
För mer information läs här 

Närhälsan Mödravårdscentral Töreboda
För mer information läs här

Ungdomsmottagning Spindeln Töreboda
För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14
  

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m