Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tjörn

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänsten Tjörns kommun
För mer information om hot och våld läs här
För mer information om Kristmottagning för kvinnor läs här
För mer information om Kristmottagning för män läs här

Kvinnojouren i Stenungsund
Läs mer på hemsidan här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se
 

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Tjörn, Kållekärr
För mer information läs här
   
Närhälsan Barnvårdscentral Tjörn, Kållekärr
För mer information läs här

Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin
På Tjörns vårdcentral
För mer information läs här

Psykisk hälsa Tjörn, Kållekärr
På Tjörns vårdcentral
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen Tjörn
För mer information läs på hemsidan här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning
Kungälvs sjukhus
För mer information läs här
 
Polis
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m