Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tidaholm

Verksamheter som har specialkunskap om våld i nära relationer:


Socialtjänsten Tidaholm kommun
För mer information läs här
 
Kvinnohuset Tranan
Skyddat boende för kvinnor och deras barn. Även rådgivning och stödsamtal.
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta
Hemsida: www.boj.se 

 
Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se

 

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Tidaholm
Västra Drottningvägen 11
För mer information läs här 

Närhälsan Barnavårdscentralen Tidaholm
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnmorskemottagningen Tidaholm
För mer information läs här
 
Sjukvårdsrådgivningen/jourcentral
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning
Kärnsjukhuset i Skövde
För mer information läs här
 
Jourcentralen Skövde
För mer information läs här


Ungdomsmottagning Tidaholm
 För mer information läs på hemsidan här

Ungdomsmottagningen på Internet
Hemsida:  www.umo.se


Polisen Tidaholm
N Kungsgatan 9
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14
 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m