Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tibro

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten i Tibro kommun
Läs mer om Individ- och familjeomsorg här
 
Kvinnohuset Tranan, Skövde (frivilligorganisation)
För mer information läs här 

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
 Hemsida: www.boj.se 
 
Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se

 

Hit kan du också vända dig:

 

Närhälsan Vårdcentralen Tibro
För mer information läs här 

Närhälsan Barnavårdscentralen Tibro
För mer information läs här

Närhälsan Mödravårdscentralen Tibro
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivning
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning
Kärnsjukhuset i Skövde
 För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen Tibro
Läs mer på hemsidan här 
(Vi finns i RIX-huset)
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

                         
Polis
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14

   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m