Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tanum

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänsten i Tanums kommun
Läs mer om Individ- och familjeomsorgen här

Kvinnojouren Runan
Tel: 0525-294 34
Mobil: 0730-26 01 32
E-post:  


Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.  http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se 
 

Hit kan du också vända dig:

Kvarterskliniken Tanumshede 
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Fjällbacka
För mer information läs här
 
Närhälsan Vårdcentralen Tanumshede
För mer information läs här
 
BVC Kvarterskliniken Tanum
För mer information läs här

Närhälsan Barnavårdscentral Hamburgsund, Fjällbacka
För mer information läs här

Närhälsan Barnavårdscentralen Tanumshede
För mer information läs här 

Närhälsan Barnmorskemottagning Tanumshede

För mer information läs här

Vuxenpsykiatrisk dagsjukvård Tanumshede
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

 
Strömstads sjukhus
För mer information läs här

Lysekils sjukhus
För mer information läs här
 
Ungdomsmottagning Tanum
För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsr5z}vivHouiqt5kwusr5z}vivHouiqt5kwuuiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m