Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Svenljunga

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst Svenljunga kommun
Läs mer här

Kvinnojouren i Mark (KIM)/Mark-Svenljunga-Tranemo
Erbjuder skyddat boende och har anställd personal.
Läs mer här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Svenljunga
Klockaregatan 3
Läs mer här

Akutvårdscentralen Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Läs mer här
 
Närhälsan Barnavårdscentral (BVC)
Klockaregatan 3
Läs mer här
 
Barnmorskemottagning Mark-Svenljunga
Mödravård och preventivmedelsrådgivning
Läs mer här

Vuxenpsykiatrisk mottagning Kind Svenljunga
Läs mer här

Sjukvårdsupplysningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se


Ungdomsmottagningen Svenljunga
Klockaregatan 3, i Barnmorskemottagningens lokaler
Läs mer här

Ungdomsmottagningen Skene
Industrigatan 2  (i Kungforscenter, 2:a vån)
Läs mer här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis

Akut: 112
Icke-akut: 114 14
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 13
Postadress: 512 80 Svenljunga

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m