Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Strömstad

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten i Strömstads kommun
För mer information läs här

Kvinnojouren Emelie
Läs mer på hemsidan här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se

Hit kan du också vända dig:

Vårdcentralen Bohuslinden
Läs mer här 

Strömstad Läkarhus - vårdcentral
Läs mer här

BVC Bohuslinden
Läs mer här

Strömstad Läkarhus - BVC
Läs mer här

Sjukvårdsupplysningen
Telefon: 11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Strömstad
Läs mer här

BUP öppenvårdsmottagning
Läs mer här

Strömstads sjukhus
Läs mer här

Ungdomsmottagningen Strömstad

Läs mer här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Polis
Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14
Besöksadress: Södra Hamngatan 8 - 10, Strömstad
Postadress: Box 7, 452 21 Strömstad
E-post:  

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{|zwu{|il5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{m{|zwu{|il5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m