Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Stenungsund

Verksamheter med specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänsten i Stenungsund kommun
Läs mer om individ- och familjeomsorgen här

Kvinnojouren i Stenungsund
Läs mer här

Krismottagning för kvinnor Stenungsund Läs mer här 

Krismottagning för män
Stenungsund Läs mer här
 
Pelikanen
Samverkan mellan Svenska kyrkan i Stenungsund, Stenungsunds kommun och VG-regionen (Kungälvs sjukhus). Stödgrupp för barn med missbrukande förälder/föräldrar, psykiskt sjuk förälder/föräldrar och från och med 2007 även för barn som bevittnat våld i nära relationer.
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se

Lokal brottsofferjour
Kungälv, Orust, Tjörn, Stenungsund
För mer information läs här
  
RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer 

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

 

Hit kan du också vända dig:


Backa Läkarhusgruppen Stenungsund
För mer information läs här

Närhälsan Vårdcentralen Stenungsund
För mer information läs här 

Närhälsan Vårdcentralen Stora Höga
För mer information läs här 

Närhälsan Ödsmål
För mer information läs här

Sjukvårdsupplysningen

11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning Kungälvs sjukhus
För mer information läs här

Närhälsan Barnavårdscentralen Centrum Stenungsund  
För mer information läs här

BVC Backa Läkarhusgruppen Stenungsund
För mer information läs här

Barnavårdscentralen, BVC, Ödsmål
För mer information läs här 

Närhälsan Stora Höga barnavårdscentral, Stenungsund
För mer information läs här

 
Ungdomshälsan Stenungsund

Ungdomsmottagning som är kommundriven.
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen
För mer information läs här 

Psykisk hälsa Stenungsund
För mer information läs här


Närhälsan Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen
För mer information läs här

Barn- och Ungdomspsykiatri Stenungsund 
För mer information läs här 


Polis

Akut: 112
Icke akut telefon: 114 14

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m