Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Sotenäs

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten Sotenäs kommun
Läs mer här 
Be att få prata med en socialsekreterare i vuxengruppen.

Kvinnojouren Runan i Tanum 
För mer information läs här

Kvinnojouren Emelie i Strömstad
Läs mer här  

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Telefoncentral: 0200-21 20 19
Hemsida: www.boj.se

Hit kan du också vända dig:


Sotenäs vårdcentral i Hunnebostrand Läs mer här

Närhälsan Vårdcentralen Kungshamn Läs mer här

Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

BVC Sotenäs vårdcentral i Hunnebostrand Läs mer här

Närhälsan Barnavårdscentralen Kungshamn, Hunnebostrand
Läs mer här

Närhälsan Barnmorskemottagningen Sotenäs, Hunnebostrand Läs mer här

Ungdomsmottagningen Hunnebostrand
Läs mer här 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.sePolis
Akut: 112
Icke akut:114 14

Telefon: 0523-66 57 79
Besöksadress: Sandbogen, Kungshamn
Postadress: Box 69, 456 22 Kungshamn

 


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m