Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Skara

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänst Skara kommun
För mer information läs här
 
Kvinnohuset Tranan (frivilligorganisation)
För mer information läs här 

Kvinnojouren Linnéan (frivilligorganisation)
Kvinnojouren har också möjlighet att erbjuda akut boende för hotade och misshandlade kvinnor och barn i en lägenhet. Vi kan, om kvinnan vill, följa med som stödpersoner vid besök hos polisen, socialtjänsten och andra myndigheter.
För mer information läs här


Tjejjouren Elina
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se 

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se

 

Hit kan du också vända dig:


Närhälsan Vårdcentralen Skara
För mer information läs här

Vårdcentralen Vilan, Skara
För mer information läs här


Sjukvårdsupplysningen/jourcentral
1177
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning Kärnsjukhuset i Skövde
För mer information läs här 


Närhälsan Barnavårdscentralen Skara
För mer information läs här

BVC Vårdcentralen Vilan, Skara
För mer information läs här 
 


Ungdomsmottagning Skara
      
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 
Närhälsan Mödravårdscentral Skara
För mer information läs här 

Psykisk hälsa Skara

För mer information läs här

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14
Besöksadress: Östra Kungshusgatan 11, Skara
Postadress: Box 233, 532 23 Skara
E-post:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB{sizi5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{m{sizi5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m