Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Partille

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänst Partille kommun
För mer information läs här 

BIV- barn som bevittnat våld
Enheten för Social Service
Barn som bevittnat hot och våld erbjuds enskilda samtal vid barnverksamheten BIV, som bedrivs av socionomer med särskild barnpedagogisk utbildning.
För mer information läs här

Partille Kvinnojour
Skyddat boende i jourlägenhet för kvinnor och deras barn. Hjälp i kontakt med läkare, polis, advokat, socialtjänst eller annan myndighet. Ger stöd vid rättegång.
För mer information läs på hemsidan här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se 

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Hit kan du också vända dig:


Adina Hälsans vårdcentral Sävedalen
För mer information läs här

Capio vårdcentral Sävedalen
För mer information läs här 

Närhälsan Vårdcentralen Furulund
För mer information läs här

Närhälsan Vårdcentralen Partille
För mer information läs här 

Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Närhälsan Partille jourcentral
För mer information läs här  

Akutmottagningen, Östra Sjukhuset
För mer information läs här

Psykiatrisk akutmottagning Östra sjukhuset, Göteborg
För mer information läs här

Barnavårdscentraler (BVC)
BVC Adina Hälsans vårdcentralen Sävedalen
För mer information läs här 

Närhälsan BVC Kyrktorget, Partille
För mer information läs här

Närhälsan BVC Öjersjö
För mer information läs här

BVC Capio vårdcentral Sävedalen
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen Partille
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Psykisk hälsa Kyrktorget Partille
För mer information läs här


BUP-mottagningen Partille
För mer information läs här

Närhälsan Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Partille

För mer information läs här 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m