Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Orust

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten Orust kommun

Våld i nära relationer Orust kommun
För mer information läs här

Kvinnojouren i Stenungsund (frivilligorganisation)
För mer information läs här

Kvinnojouren Kaprifolen, Uddevalla (frivilligorganisation)
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
http://www.terrafem.org/ 
 
Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se 

 

 

Hit kan du också vända dig:


Capio vårdcentral Orust, Henån
För mer information läs här

 

Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning
Uddevalla sjukhus
För mer information läs här
 


Närhälsan Barnmorskemottagning Orust, Henån

För mer information läs här 

Capio Barnavårdscentral Orust, Henån

För mer information läs här

 
Orust Ungdomsmottagningen, Henån
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen Svanesund   
För mer information läs här 

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.seVuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Henån

För mer information läs här Polis

Akut: 112
Icke akut: 114 14

Polisstationen i Stenungsund
Västanvindsgatan 6
444 30 Stenungsund


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m