Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Öckerö

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer: 


Socialtjänsten Öckerö kommun
Läs mer om våld i nära relationer på socialtjänsten i Öckerö kommun

Kvinnojour
Kvinnojouren i Göteborg, som Öckerö Kommun samarbetar med
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. http://www.terrafem.org/ 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

 RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se
 


Hit kan du också vända dig:


Hönö Vårdcentral
För mer information läs här 

Närhälsan Vårdcentralen Öckerö
För mer information läs här

Psykiatrisk mottagning Öckerö
För mer information läs här
 
Psykisk hälsa Öckerö 
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Jourmottagning Vårdcentralen Öckerö
För mer information läs här  

Närhälsan Barnavårdscentral Öckerö
För mer information läs här
 
Barnavårdscentralen Nordöarna, Öckerö
För mer information läs här

Barnavårdscentralen Hönö
För mer information läs här


Ungdomsmottagning Öckerö

För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Öckerö
För mer information läs här
 
Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin Öckerö
För mer information läs här
 
Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m