Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Munkedal

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten i Munkedals kommun
För mer information om Individ- och familjeomsorgen i Munkedals kommun läs här

Läs mer om Våld i nära relationer i Munkedals kommun

 
Kvinnojouren Runan (frivilligorganisation)
Tanum
Hemsida: www.kvinnojourerinorrabohuslan.se

Kvinnojouren Kaprifolen (frivilligorganisation)
Uddevalla
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.

Hemsida: www.boj.se

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Hit kan du också vända dig:

Närhälsan Vårdcentralen Munkedal
För mer information läs här 

Närhälsan Barnavårdscentral Munkedal
För mer information läs här 

Närhälsan Mottagning Hedekas, Munkedal (tillhör vårdcentralen)
För mer information läs här 

Närhälsan Dingle, Munkedal (tillhör vårdcentralen)
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
1177
http://sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagningar
Uddevalla sjukhus
451 80 Uddevalla
Besöksadress: Fjällvägen 9
Telefon: 0522-920 00
E-post:  
webbplats: www.nusjukvarden.se


Jourcentralen Lysekils sjukhus
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnavårdscentral (placerad på Familjecentralen Lilla Foss)
För mer information läs här
 
Närhälsan Barnmorskemottagning Munkedal 
För mer information läs här


Capio psykiatri Munkedal-Sotenäs
För mer information läs här


Ungdomsmottagningen Munkedal
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14

Stationen i Munkedal är stängd. Allmänheten hänvisas till Uddevalla:
Besöksadress: Lagerbergsgatan 35, Uddevalla
Postadress: Box 544, 451 21 Uddevalla

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{mv}{r}s%v5siv{tqH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m