Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Mölndal

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten Mölndal
Läs mer om socialtjänsten i Mölndals kommun här


Kvinnojouren Frideborg, Mölndal/Härryda
(frivilligorganisation)
Hemsida: www.frideborg.se
Erbjuder skyddat boende och har anställd personal.

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. 
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Lokal brottsofferjour
Mölndal-Härryda
För mer information läs här

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.seHit kan du också vända dig:


 

Vårdcentraler

Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen

För mer information läs här 

Capio Vårdcentral Mölndal
För mer information läs här

Ekenhälsan
För mer information läs här  

Kållered Familjeläkare och BVC
För mer information läs här

Läkargruppen Mölndalsbro
För mer information läs här 

Nötkärnan Kållered Familjeläkarna
För mer information läs här

Närhälsan Krokslätt Vårdcentral
För mer information läs här  

Närhälsan Lindome Vårdcentral 
För mer information läs här 

Närhälsan Åby Vårdcentral  
För mer information läs här  

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se

Akutmottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndals sjukhus
För mer information läs här 


Barnavårdscentraler (BVC)

Närhälsan BVC Åby
För mer information läs här  

BVC Fredriksdals läkarhus
För mer information läs här

Närhälsan Krokslätts BVC
För mer information läs här 

Närhälsan BVC Lindome
För mer information läs här
 
Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC
För mer information läs här 
 
BVC Allemanhälsan, Vårdcentralen Jungfruplatsen, Mölndal
För mer information läs här

BVC Ekenhälsan Kållereds
För mer information läs här 

BVC Läkargruppen Mölndalsbro
För mer information läs här
 
BVC Capio vårdcentralen Mölndal
För mer information läs här 
 
Psykisk hälsa Lindome
För mer information läs är 

Psykisk hälsa Krokslätt Mölndal
För mer information läs här

Psykisk hälsa Åby
För mer information läs här

Barn och ungdomspsykiatri
BUP Mölndal

Krokslätts Vårdcentral  
För mer information läs här 


Barn och ungdomsmedicin

Akuta ärenden: Drottning Silvias Barnsjukhus
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
För mer information läs här 

Närhälsan Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning Mölndal
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

Polis
Akut: 112
Icke akut:114 14
Fax: 031-739 40 50

Besöksadress: Torggatan 3, Mölndal
Postadress: Box 429, 401 26 Göteborg

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

p||xB66%w%w%w5}voijwr5{m}voiHjwr5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m