Mellerud

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten Melleruds kommun
Läs mer om Socialtjänsten i Melleruds kommun här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Lokal brottsofferjour
Vänersborg-Dalsland
För mer information läs här

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se


Hit kan du också vända dig:


Vårdcentrum Mellerud
För mer information läs här 

Barnavårdscentral (BVC) Mellerud
För mer information läs här

Distriktssköterskemottagning Dals Rostock
För mer information läs här

Distriktssköterskemottagning Åsensbruk
För mer information läs här

Barnmorskemottagning Mellerud
För mer information läs här

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Bäckefors
Dalslands sjukhus
För mer information läs härSjukvårdsupplysningen

Telefonnr: 1177

Jourcentralen Bäckefors
Dalslands sjukhus
För mer information läs här
lör-, sön- och helgdagar hela dygnet
Telefon: 0530-667 00 (tidsbokning)


Ungdomsmottagningen Mellerud

För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke akut:114 14

Adress:
Storgatan 40, Mellerud

Postadress:
Box 105,
464 23 Mellerud
E-post:  

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBiuit5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{miuit5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m