Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Mark

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst Marks kommun
För mer information läs på hemsidan här

 
Kvinnojouren i Mark (KIM)/Mark-Svenljunga-Tranemo
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.  
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se
 

Hit kan du också vända dig:

Vårdcentralen Horred
För mer information läs här
 

Vårdcentralen Skene
För mer information läs här 

Vårdcentralen Sätila
För mer information läs här

 Barnavårdscentral Sätila
För mer information läs här 
 
Barnavårdscentralen Skene
För mer information läs här 
 

Barnavårdscentralen Kinna
För mer information läs här

 

Barnmorskemottagning Kinna, Mark-Svenljunga
För mer information läs här

 

 

Sjukvårdsupplysningen
1177

Akutmottagning, jourcentral Skene lasarett
För mer information läs här

Vuxenpsykiatrisk mottagning Mark Skene

För mer information läs här  

Ungdomsmottagning Skene
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.se

 

 

Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14

Besöksadress: Boråsvägen 50, Kinna
Postadress: Box 134, 511 22 Kinna
E-post:  

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizs5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muizs5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m