Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Mariestad

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänst Mariestads kommun
För mer information läs här 


Kvinnojouren och kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här
 

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: http://www.terrafem.org/

 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Lokal brottsofferjour
Östra Skaraborg (Falköping-Gullspång-Hjo-Karlsborg-Mariestad-Skövde-Tibro-Tidaholm-Töreboda)
Hemsida: www.ostraskaraborg.boj.se 


Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se


Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se


 

Hit kan du också vända dig:


Kinnekullehälsan Vårdcentral i Mariestad (tidigare Vadsboklinikerna)
För mer information läs här
 

Vårdcentralen Mariestad
För mer information läs här 

 

Sjukvårdsupplysningen
1177

Jourmottagning  Mariestad
För mer information läs här

Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning SiM Mariestad
För mer information läs här

Barnavårdscentral (BVC) Mariestad
För mer information läs här

BVC Kinnekullehälsan Mariestad
För mer information läs här

 

Mödravårdscentralen Mariestad
För mer information läs här

 

Familjecentralen Pärlan Mariestad
För mer information läs här

Familjehälsan Mariestad
För mer information läs här

 

BUP Mariestadsmottagningen
För mer information läs här


Psykisk hälsa Mariestad
För mer information läs här

VUP Norr Mariestad
För mer information läs här


 

Ungdomsmottagning Mariestad
För mer information läs här  

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

 

Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14
Fax: 0501-67765
Besöksadress: Oxvägen 1, Mariestad
Postadress: Box 198, 542 22 Mariestad
E-post:  

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqm{|il5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muizqm{|il5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m